COOKIEBELEID - SDK WEBSITE EN APP VAN PHOTOSI

bijgewerkt tot 01/12/2023

 

Privacybeleid
op grond van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016,
inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (in het kort "AVG")

PhotoSì S.p.A Unipersonale (hierna "PhotoSì"), in de persoon van wettelijk vertegenwoordiger pro tempore, als Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld, beschouwt de privacy en de bescherming van persoonsgegevens als fundamenteel belang en verzoekt de gebruikers om dit beleid met belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens (in het kort, "Beleid"), zorgvuldig te lezen.

In ieder geval zal de logische en fysieke beveiliging van de persoonsgegevens en, in het algemeen, de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens worden gewaarborgd door alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid ervan te waarborgen.

Dit beleid:
 • is bedoeld voor de sites https://www.photosi.com en https://www.albumepoca.com (hierna te noemen: “Site”);
 • is bedoeld voor de mobiele applicatie "PhotoSì" (hierna: "App");
 • is een integraal onderdeel van de Site, de App en de diensten die worden aangeboden door PhotoSì;
 • wordt verstrekt overeenkomstig hetgeen in de Algemene Verkoopvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden is beschreven;
 • wordt op grond van artikel 13 van de Verordening, aan iedereen die in contact komt met de webservices van de Site, de App en de Verwerkingsverantwoordelijke, hetzij door eenvoudige raadpleging, hetzij door het gebruik van specifieke diensten die via de Site en de App verstrekt.

A.1) Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
A.2) Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
B) Welke gegevens verzamelen we en op welke manier
 • B.1) Vrijwillig door de betrokkene verstrekte gegevens 
 • B.2) Automatisch verzamelde gegevens 
C) Verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en hun rechtsgrondslag 
D) Push-meldingen 
E) Beheer van cookie-voorkeuren 
F) Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens 
G) Opslag en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland 
H) Bewaartermijn van persoonsgegevens 
I) Uitvoerbare rechten 

A.1) Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
PhotoSì S.p.A
Hoofdkantoor in via Carpegna nr. 22,
Riccione (47838 - RN)
Btw-nummer 03550860401
Tel 0541/609903 - privacy@photosi.com.

A.2) Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) is bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@photosi.com.

B) Welke gegevens verzamelen we en op welke manier
 • B.1) Vrijwillig door de betrokkene verstrekte gegevens
  Wanneer u de Website en de App gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonsgegevens of informatie te verstrekken die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, bijvoorbeeld per e-mail of via het online formulier, via de ondersteuningsfunctie die in de App en in onze Diensten is opgenomen of via een andere manier.
  Deze informatie kan uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten.
  Specifieke samenvattende informatie kan op verzoek beschikbaar worden gesteld op de pagina's van de Site of de App die voor bepaalde diensten is opgesteld.
  Dit gedetailleerde Algemene Privacybeleid (kortweg “Privacy Policy”) staat de gebruiker altijd ter beschikking en moet zorgvuldig worden geraadpleegd.

 • B.2) Automatisch verzamelde gegevens
  De Website en de App kunnen tijdens hun normale werking automatisch een aantal persoonsgegevens over de gebruiker verzamelen, waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van internet communicatieprotocollen en mobiele telefonie.
  Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van systemen die tekst- of informatiebestanden kunnen opslaan, zoals cookies of SDK's (Software Development Kit).
  Navigatie-/sessie- en functionaliteitsgegevens, via cookies of technische SDK's: deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers en terminals die door de gebruikers worden gebruikt, informatie over het type apparaat dat wordt gebruikt, mobiel apparaat identifiers (zoals apparaat-ID), URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) adressen van de gevraagde bronnen, technische gegevens met betrekking tot verzoeken (tijd, taal, methode, grootte, status, uitkomst, enz.), en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker, resolutie, versie van de applicatie, informatie over de activiteit die wordt uitgevoerd via onze Diensten, zoals de datum en tijd waarop u een Dienst heeft gebruikt, de functies die u heeft gebruikt, uw aankoopgeschiedenis en de gegenereerde gegevens wanneer u onze Diensten gebruikt (bijvoorbeeld de helpdesk en live-chat of het project dat in uw winkelwagen is opgeslagen);
  Statistische gegevens, via analytische cookies of SDK's (eigen en van derden, aangepast aan technische cookies met verborgen IP-adressen): deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers en terminals die door gebruikers worden gebruikt, anoniem verzamelde informatie over het type apparaat en gebruikte apparaat, identificatiegegevens van mobiele apparaten (zoals apparaat-ID), anoniem verzameld.
  Gedrags- en profileringsgegevens, via profileringscookies of SDK's (eigen en van derden) en analytische cookies of SDK's (eigen en van derden afkomstige profileringscookies met ongemaskeerde IP): deze categorie omvat gegevens om de navigatie te volgen, voorkeuren van gebruikers te identificeren en de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren, verzending van gerichte reclameboodschappen en banners, marketing/remarketing, retargeting en display advertising-activiteiten, aangepast aan de behoeften van de gebruiker, om aanvullende functionaliteiten te bieden zoals inzichten en apparaatoverschrijdende doelgroepsegmenten, zoekgeschiedenis, browsen met sites van derden (niet-geanonimiseerde gegevens).
  Deze gegevens worden alleen verzameld met uw toestemming. Als u zich wilt afmelden, kunt u de sectie "Beheer van cookie-voorkeuren" hieronder raadplegen.
  Sociale gegevens: als u gebruik maakt van het delen van sociale accounts om toegang te krijgen tot onze Diensten, alle informatie die u verstrekt of ons toestemming geeft om te verstrekken via sociale media (bijv. Facebook, Google). De Site en de App kunnen ook toestemming vragen om gegevens te delen, waarmee ze handelingen kunnen uitvoeren met de betreffende gebruikersaccounts en er informatie, inclusief persoonlijke gegevens, van kunnen verzamelen. Deze informatie kan uw gebruikers-ID en uw e-mailadres omvatten, voor het geval u contact met ons wenst op te nemen voor hulp.
  De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van de Diensten die u gebruikt, de gebruiksvoorwaarden, toestemmingen, instellingen en het privacybeleid van het individuele sociale netwerk, alsmede uw privacyinstellingen en, indien van toepassing, de privacyinstellingen van uw vrienden.
  Voor meer informatie kunt u rechtstreeks de sites van de afzonderlijke sociale netwerken raadplegen.
  De informatie die we van sociale media en andere derde partijen ontvangen, wordt door ons opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met dit beleid.
  Andere informatie, met uw toestemming, zoals de precieze geolocatie (lengte- en breedtegraad) met behulp van informatie waaronder GPS-, Bluetooth- of wifi-verbindingen. Om uw aankooporder via onze Diensten uit te voeren kunnen wij tevens toegang vragen tot uw afbeelding en bestanden in het geheugen en de camera van uw apparaat.
  De configuratie van deze functies hangt af van de instellingen van het individuele apparaat en de toestemmingen die vereist zijn door de Site of de App.

  Een lijst van derden en alle partners die op de Site actief zijn, is altijd online beschikbaar in de sectie "Cookie-voorkeur" of "Meer informatie" - zichtbaar in de banner bij het eerste bezoek.

  Sommige informatie is nodig om de dienst te verlenen die op de Site en in de App aangeboden wordt. Als deze informatie niet worden verzameld, kan dit leiden tot het niet leveren van bovengenoemde dienst of tot een gedeeltelijke werking van de Site en de App. De optionele informatie heeft daarentegen geen invloed op de werking van de diensten en kan vrij door de gebruiker worden beheerd.

C) Verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en hun rechtsgrondslag
De persoonsgegevens worden verwerkt:
(i) zonder verplichting om toestemming te geven voor de volgende doeleinden:
 • om de volledige en correcte werking van de Site en App te garanderen, verschillende diensten met betrekking tot de Site en App te beheren (zoals registratie, taal, aanmelden of toegang tot gereserveerde functies, geselecteerde producten), gebruik van de functies van de Site en App, registratie voor een PhotoSì-account, beheer van PhotoSì-diensten, beheer van bestellingen, aankopen, verkopen en leveringen van producten en gerelateerde monitoring, beheer van klantenservice, beheer van klantenservice via de helpdesk en live chat, beheer van betalingen, retour- en reparatiebeheer, beheer klantcontact, beheer van vouchers en kortingen;
 • administratief-boekhoudkundig beheer en aanverwante taken (afgifte van bonnetjes, facturen, voorbereiding van betalingen);
 • om het anoniem verzamelen en analyseren van de traffic en het gebruik van de Site en de App, het maken van interne statistieken, bedrijfsanalyse en -beheer, analyse van het softwaregebruik en voorkeur voor producten en diensten, alsmede, algemene promotionele aanbiedingen en, met betrekking tot de in het contract verstrekte contactgegevens, het sturen van reclame voor soortgelijke producten met het recht op onmiddellijke opzegging op verzoek (zogenoemd opt-out).
De bovenstaande verwerkingen voldoen respectievelijk aan de volgende rechtsgrondslagen:
 • nakoming van een contract of precontractuele maatregelen, voldoening van een verzoek van de belanghebbende - voorwaarde van wettigheid artikel 6, letter b) AVG;
 • wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is onderworpen - rechtmatigheid van artikel 6, letter c) AVG- of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank;
 • behartiging van een gerechtvaardigd belang van de eigenaar - voorwaarde van rechtmatigheid artikel 6, letter f) AVG - met betrekking tot het volledig en correct functioneren van de Site en de App en de doelstellingen van het bedrijfsbeleid, direct marketing en klantenbinding, de verbetering van de bedrijfsvoering en marktonderzoeken, verbetering van de aan de klanten verleende diensten.

Het verstrekken van gegevens voor de in sectie (i) hierboven genoemde doeleinden is verplicht en het niet verstrekken van de gegevens en/of een uitdrukkelijke weigering om deze te behandelen maakt het voor de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uitvoering te geven aan het contract of de precontractuele maatregelen of het verzoek van de betrokkene.


(ii) met uw toestemming (artikel 7, AVG), voor de volgende doeleinden:

 • alle automatische activiteiten voor gegevensverzameling via cookies, SDK's of andere traceerinstrumenten met het oog op gedragsanalyse, profilering en gepersonaliseerde promotie;
 • marketingactiviteiten van uiteenlopende aard, waaronder de promotie van producten en diensten, de verspreiding van posters materiaal van informatieve en promotionele aard, het versturen van kortingsbonnen, uitnodigingen, nieuwsbrieven en commerciële mededelingen via e-mail, sms, push-meldingen;
 • profileringsactiviteiten van diverse aard, met inbegrip van gedragsanalyse voor promotiedoeleinden, het opstellen van lijsten voor promotionele doeleinden, commerciële communicatie en het versturen van nieuwsbrieven, e-mail, sms, push-meldingen, de verwerking van profielen voor de levering van diensten en advertenties die gericht en afgestemd zijn op de behoeften van de klant.

Het verstrekken van gegevens voor de in sectie (ii) genoemde doeleinden is optioneel, met als gevolg dat u te allen tijde kunt besluiten uw toestemming niet te geven of in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Site en de App.

D) Push-meldingen
Via het instant messaging-systeem kunnen wij contact met u opnemen zonder dat u iets hoeft te downloaden: de tekst verschijnt op het scherm van het apparaat, mits de client op de achtergrond actief is en verbinding kan maken met het netwerk.
We kunnen het onderstaande type van meldingen gebruiken:
 • om u te herinneren een App-update uit te voeren;
 • om lopende projecten of bestellingen mede te delen;
 • om de ontvangst van een bericht te melden;
 • als herinnering voor een eventueel nieuw gebruiksbeleid;
 • om belangrijk nieuws uit te brengen;
 • om reclame te maken en een dienst of product te promoten;

Het is mogelijk om de ontvangst van push-meldingen uit te schakelen via voorkeursbeheer in de app-instellingen.
Het is ook altijd mogelijk om de ontvangst van push-meldingen uit te schakelen door ze op apparaatniveau via de apparaat-instellingen te weigeren.

E) Beheer van cookie-voorkeuren
U kunt uw personalisatie-voorkeuren en de ontvangst van gerichte communicatie bij de eerste activatie instellen of je voorkeuren op elk willekeurig moment wijzigen.
Op de Website kunt u uw voorkeuren instellen door op "Meer informatie" in de cookie-banner te klikken of via de link "Cookie-voorkeuren" die altijd beschikbaar is op de Site.
In de App kunt u uw voorkeuren instellen via de instellingen in het speciale gedeelte "Cookie-voorkeuren".
Het wordt uiteraard aanbevolen dat de gebruiker instemt met de personalisatie en het gebruik van cookies en SDK's om ons in staat te stellen een optimale browse-ervaring te bieden en om ervoor te zorgen dat er geen irrelevante advertenties worden getoond.
Indien toestemming wordt geweigerd, wordt het gebruik van analytische/prestatiecookies en SDK's en/of sociale media/advertentiecookies uitgeschakeld.
Cookies die al op het apparaat aanwezig zijn op basis van voorafgaande toestemming worden niet automatisch verwijderd. Deze cookies moeten handmatig worden verwijderd door de instructies in uw webbrowser te volgen.
De gebruiker kan voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks vanuit zijn browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze installeren.
Het is ook mogelijk om cookies die in het verleden zijn geïnstalleerd via de browser-voorkeuren te verwijderen.
Graag wijzen we u op de mogelijkheid om uw instellingen voor het beheer van de cookies rechtstreeks vanuit uw browser-instellingen te controleren.

N.B. De aanbiedingen en algemene promoties die PhotoSì haar gebruikers aanbiedt, zullen daarentegen altijd zichtbaar zijn, ook in het kader van periodieke campagnes (bijv. Kerstmis, Valentijnsdag, Promo Afdrukken).

F) Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
Voor de doeleinden waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, kunnen de verstrekte of verzamelde persoonsgegevens worden gecommuniceerd of toegankelijk worden gemaakt:
 1. voor personeelsleden en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke, in hun hoedanigheid van geautoriseerd gegevensverwerkend personeel (of zogenaamde "verantwoordelijke voor de verwerking");
 2. voor derden die namens de Verwerkingsverantwoordelijke uitbestede activiteiten uitvoeren in hun hoedanigheid van verwerker, waaronder:
  • leveranciers voor de ontwikkeling van hun Site en de Applicatie en tools (bijv. SDK OneSignal, SDK Social Networks, Zendesk), externe cookiebeheerders, contractuele partners van Photosì, die de gegevens, die de gebruikers verstrekt heeft, verwerken, dienstverleners voor het beheer van het informatiesysteem en de telecommunicatienetwerken en het bedrijf dat belast is met het beheer van de e-commerce, dienstverleners voor het beheer van de archivering van papieren en/of geautomatiseerde documentatie, dienstverleners voor het beheer van de klantenservice, ook via de internetsites (bijv. callcenter, helpdesk, live chat, enz.), dienstverleners voor het beheer van de commerciële communicatieactiviteiten;
  • freelancers, bedrijven of bedrijven op het gebied van hulp- en consultancyrelaties, ook voor het beheer van de bedrijfsorganisatie;
  • banken en krediet- en verzekeringsinstellingen voor het uitvoeren van bedrijfs- (betalingen/incasso's) en verzekeringsactiviteiten;
  • personen die belast zijn met de controle, audit en certificatie van de activiteiten van PhotoSì S.p.a., ook in het belang van de klanten;
 3. voor gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten, overheidsinstanties, publiekrechtelijke organen en organisaties (nationaal en buitenlands);
De volledige en bijgewerkte lijst van Gegevensverwerkers kan schriftelijk worden aangevraagd via privacy@photosi.com.

G) Opslag en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland
Het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens vindt plaats in de cloud en op de servers die zich binnen en buiten de Europese Unie bevinden en die eigendom is van en/of beschikbaar is voor de Verwerkingsverantwoordelijke en/of derde bedrijven die naar behoren zijn aangewezen als Gegevensverwerkers.
De overdracht van gegevens naar het buitenland naar niet-EU-landen vindt uitsluitend plaats in het kader van de communicatie binnen de groep of aan contractuele partners, in elk geval overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V, AVG.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verspreid.

H) Bewaartermijn van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die voor de doeleinden onder punt C hierboven worden verzameld, worden alleen verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en worden daarna automatisch verwijderd.
De bewaartermijn van gegevens vanaf de eerste sessie/het eerste bezoek aan de Site of App is als volgt:
 
TYPE GEGEVENS BEWAARTIJD
Door de betrokkene verstrekte gegevens (B.1): 12 maanden
Door de Site of de App automatisch verzamelde gegevens (B.2):  
Registratie van de cookietoestemming 6 maanden
Navigatie-/sessie- en functionaliteitsgegevens, via cookies of technische SDK's voor de duur van de sessie op de Site of zolang de App is geïnstalleerd
Statistische gegevens, via analytische cookies of SDK's 12 maanden
Gedrags- en profileringsgegevens, via profileringscookies of SDK's 12 maanden
Sociale gegevens 12 maanden
Andere informatie, afhankelijk van de toestemming, zoals geolocatie 12 maanden

 

Na deze periode worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd.


I) Uitvoerbare rechten
In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk III, paragraaf I, AVG, heeft u het recht om de daarin aangegeven rechten uitoefenen en in het bijzonder:
 • Recht op inzage – Bevestiging krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, informatie ontvangen over met name: de doeleinden van de verwerking, de soorten verwerkte persoonsgegevens en de bewaartermijn, de ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt (artikel 15, AVG);
 • Recht op rectificatie - Zonder onnodige vertraging de correctie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 16, AVG) te verkrijgen;
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) - Zonder onnodige vertraging de verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 17, AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking - Beperking van de verwerking verkrijgen, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 18, AVG);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Het ontvangen van de gegevens die u betreffen en die verkregen zijn, in een gestructureerd formaat, algemeen bruikbaar en leesbaar op een automatisch apparaat en die zonder belemmeringen doorgegeven worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 20, AVG);
 • Recht van bezwaar - Zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er legitieme redenen zijn waarom de Verwerkingsverantwoordelijke doorgaat met de verwerking hiervan (artikel 21, AVG);
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - Een klacht indienen bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming, Piazza Venezia 11, Rome - https://www.garanteprivacy.it/.


U kunt deze rechten eenvoudig uitoefenen via de daarvoor bestemde sectie op de Site en in de App.

In het bijzonder, om het verwijderen van gegevenswissing te verzoeken klik hier.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar privacy@photosi.com

 

language banner close

Scegli il tuo paese

e visita il sito nella tua lingua

Mostra tutte le lingue